วิธีทำเครื่องบินพลังยาง WJD 603

vx3og41ML0kwVufkCky0Ng 02:53 127349 168
Daha fazla
วีดีโอประกอบโครงงานเรื่อง เครื่องบินพลังยาง ส่งครู วัชรินทร์ จันทิมา โัรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน จัดทำโดย กลุ่มที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา2555
Ads

Benzer Videolar

Footer
Saya